ZAPYTANIA OFERTOWE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu 

zaprasza do składania ofert na zakup 1 samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu.

Oferta powinna być przesłana w terminie do 25 marca 2022 r. do godz. 15.00 na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, lub drogą elektroniczną na adres pinb@tarnobrzeski.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zostać sporządzona na wzorze dostępnym w panelu bocznym.

Jacek Zaśko

PINB w Tarnobrzeg

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl