Strona główna

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu 

zaprasza do składania ofert na zakup 1 samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu.

Oferta powinna być przesłana w terminie do 25 marca 2022 r. do godz. 15.00 na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, lub drogą elektroniczną na adres pinb@tarnobrzeski.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Jacek Zaśko

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

w Tarnobrzegu

Witamy na stronie BIP - PINB w Tarnobrzegu

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

  • służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,
  • udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl