Oferty pracy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4

39-400 Tarnobrzeg

na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

Do spraw: inspekcji i orzecznictwa d/s kontroli i orzecznictwa
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego i KPA
 • Przygotowywanie decyzji i postanowień i innych pism
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Wymagania niezbędne: 
 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata praktyki w zawodzie
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomośc ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
 • Znajomośc przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
 • Umiejętnośc obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowe:
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • umiejętnośc pracy w zespole
 • asertywność
 • systematyczność

Dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
należy złożyć w formie papierowej w siedzibie tut. Inspektoratu na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

pokój nr 22
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(15) 8222773
 

Wersje strony

Oferty pracy (2021-09-10 09:37:41) przez Administrator


Oferty pracy (2021-02-18 13:11:20) przez Administrator


Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel./fax 15 822 27 73
adres e-mail: pinbwtbg@vp.pl

e-mail: pinb@tarnobrzeski.pl

https://epuap.gov.pl/wps/portal

adres skrzynki ePUAP: /PINBwTarnobrzegu/SkrytkaESP

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl