Komunikaty

Tarnobrzeg, 2019-01-15

Ogłoszenie

o poszukiwaniu wykonawcy robót budowlanych rozbiórkowych w ramach

wykonania zastępczego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu poszukuje wykonawcy robót budowlanych w ramach wykonania zastępczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2014 roku poz. 1619 ze zm.)

Przedmiotem prac rozbiórkowych jest samowolnie wybudowany budynek gospodarczy  z garażem o wymiarach 5,00m x 10,00 m usytuowany na działce  w Woli Baranowskiej przy ul. Wschodniej.

Obowiązek rozbiórki wynika z ostatecznej decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie z dnia 12.08.2013 roku znak: OA.7721.23.4.2013.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych wykonaniem w/w robót o złożenie oferty cenowej dotyczącej ich wykonania.

Ofertę pisemną wykonania rozbiórki zawierającą cenę brutto (uwzględniająca także koszty uporządkowania terenu w obrębie rozbiórki) prosimy przesłać lub złożyć osobiście   w siedzibie tut. Inspektoratu przy ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu w zamkniętej kopercie    z dopiskiem „wykonanie zastępcze rozbiórki” w terminie do dnia 28.06.2019 roku.

Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi w dniu 01.07.2019roku. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Termin wykonania prac zostanie ustalony z wykonawcą po wybraniu oferty w/w robót. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB w Tarnobrzegu telefon: (15) 8222773.

 

Jacek Zaśko p.o.
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg, 2018-10-24

Ogłoszenie

o poszukiwaniu wykonawcy robót budowlanych rozbiórkowych w ramach

wykonania zastępczego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu poszukuje wykonawcy robót budowlanych w ramach wykonania zastępczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2014 roku poz. 1619 ze zm.)

Przedmiotem prac rozbiórkowych jest samowolnie wybudowany budynek gospodarczy  z garażem o wymiarach 5,00m x 10,00 m usytuowany na działce nr ewid. 2832/1 w Woli Baranowskiej przy ul. Wschodniej.

Obowiązek rozbiórki wynika z ostatecznej decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie z dnia 12.08.2013 roku znak: OA.7721.23.4.2013.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych wykonaniem w/w robót o złożenie oferty cenowej dotyczącej ich wykonania.

Ofertę pisemną wykonania rozbiórki zawierającą cenę brutto (uwzględniająca także koszty uporządkowania terenu w obrębie rozbiórki) prosimy przesłać lub złożyć osobiście   w siedzibie tut. Inspektoratu przy ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu w zamkniętej kopercie    z dopiskiem „wykonanie zastępcze rozbiórki” w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi w dniu 03.01.2019roku. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Termin wykonania prac zostanie ustalony z wykonawcą po wybraniu oferty w/w robót. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB w Tarnobrzegu telefon: (15) 8222773.

 

Jacek Zaśko p.o.
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Tarnobrzegu

 

Wersje strony

Komunikaty (2021-02-18 13:14:22) przez Administrator


Komunikaty (2021-02-18 13:08:42) przez Administrator


Komunikaty (2021-02-18 13:04:38) przez Administrator


Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel./fax 15 822 27 73
adres e-mail: pinbwtbg@vp.pl

e-mail: pinb@tarnobrzeski.pl

https://epuap.gov.pl/wps/portal

adres skrzynki ePUAP: /PINBwTarnobrzegu/SkrytkaESP

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl